Servicebetingelser

Velkommen til BytteMassage.dk eller 'siden', en service leveret af Web Geek Enterprises Ltd. Det er nødvendigt at læse og indvilge i servicebetingelserne før du lader dig registrere som en bruger ('medlem' eller 'bruger'). Venligst læs dem nøje. Denne aftale kan ændres til enhver tid, og ændringner er gyldige når de bliver opslået. Gem denne side som dit bogmærke og tjek den ofte eftersom det er op til dig at følge med i de tillæg/ændringer, der kommer til den originale aftale. Du vil dog også få en notifikation via opslag på siden eller via e-mail når ændringer foretages. Disse servicebetingelser udgør kontrakten mellem denne side og dig, brugeren.


Erklæring. Det er muligt at andre BytteMassage.dk Medlemmer eller brugere (inkluderet uauthorisereede brugere, eller 'hackere') vil lave opslag eller sende stødende eller uanstændigt materiale på siden og du derved ufrivilligt bliver udsat for sådan stødende og uanstændigt materiale. Det er også muligt for andre at skaffe personlige information omkring dig på grund af dit brug af denne service, og at modtageren kan bruge sådan information til at chikanere eller skade dig. Denne side er ikke ansvarlig for brugen af nogen form for personlig information som du vælger at offentliggøre på denne service. Vær forsigtig når du udvælger den type af information, som du skriver på denne side eller tilgængeliggør for andre.


Egnethed. Du skal være atten eller derover for at registrere dig som et medlem af siden, eller gøre brug af siden. Medlemsskab af servicen bliver annulleret ved udelukkelse. Ved brug af og/eller besigtigelse af siden, accepterer og garanterer du, at du har retten, autoriteten og habiliteten til at indgå i denne aftale og retter sig efter alle servicebetingelserne og at, du er mindst 18 år gammel eller du mindst har mindstealderen, hvis du befinder dig i et område, hvor alderen skal være over 18.


Afbrydelser. Denne sides service kan blive afbrudt af forskellige årsager. Ved sådanne lejligheder vil du blive afhjulpet efter de retningslinjer, som fremgår af opsigelsesbetingelserne af denne kontrakt.


Massage. Ved forkert brug eller praktisering af massage er det muligt at forårsage midlertidige og/eller permanente kropsskader. Brugere af denne side er ikke undersøgt for deres kompetence for hvorvidt de er egnet til at udføre nogen form for massage, og du accepterer derfor som bruger, at du kan pådrage dig skader, når du får udøvet massage fra en anden bruger fra siden. Ved at tage del i massageøvelser med andre brugere fra denne side accepterer du, at du er tilfreds med personens kompetencer ift. at udføre sådanne øvelser. Du accepterer yderligere, at du ikke vil holde brugeren ansvarlig for nogen følger at de skader du kan opleve, med mindre disse er pådraget med ondskabsfulde hensigter at partneren.


Massageudveksling. Din accept på at udveklse massage med en anden bruger fra siden er en aftale mellem denne bruger og dig, og er derfor en separat kontrakt i forhold til denne, når det angår betingelserne for opfyldelse af kontrakten. Du anbefales til selv at sørge for, at de individuelle betingelser du indgår med anden bruger til at udveksle massage er acceptable for dig. Du accepterer, at skulle der være nogen uenighed mellem dig og en anden bruger vil BytteMassage.dk ikke være forpligtet på nogen måde. Skulle en anden bruger fra denne side ikke opfylde betingelserne indgået med dig, bør du informere BytteMassage.dk via e-mail admin@byttemassage.dk omkring detaljerne, så vi er stand til at sikre god og ordentlig brug af denne side.


Gebyr/Ophævelse. BytteMassage.dks brug og/eller abonnementsgebyrer blev præsenteret for dig under registreringen og kan ændre sig fra tid til anden. Hvis der skulle ske ændringer, vil dit abonnement, som det blev indgået, være gyldigt indtil udløb. Denne side forbeholder sig retten til at afbryde din adgang til siden uden videre begrundelse. Siden kan afbryde dit medlemsskab ved at sende en notifikation til din e-mail adresse, som du benyttede ved medlemsregistrering, eller en e-mail adresse som du senere har afgivet til os. Hvis Bytte Massage afbryder dit medlemsskab til de services som denne side tilbyder, fordi du har forbrudet dig mod denne aftale. Du vil ikke være berettiget til nogen tilbagebetaling for den resterende del af det ubrugte abonnement. Selv efter denne aftale er bragt til ophør vil parter relateret til beskyttelse af sidens medlemmer, sidens kommercielle integritet samt den generelle beskyttelse af siden stadigvæk være beskyttet af denne aftale. Gebyrer betales på forhånd og kan ikke refunderes medmindre denne sides service trækkes tilbage eller er midlertidigt utilgængelig pga. fejl på siden, hostingen er nede, angrebet af virus eller deslignende. I sådanne tilfælde vil medlemmernes konto blive krediteret med et beløb, der er proportionelt med tiden i forhold til abonnementets længde, hvor siden ikke var fuldt ud funktionsdygtigt. Tidsperioder vil blive rundet op til hele dage. Hvis hovedparten af de services denne side tilbyder er tilbagetrukket permanent vil du modtage en kredit svarende det beløb der er betalt for den nuværende abonnementsperiode fratrukket det beløb, der vil have været betalt for den udløbne del af abonnementsperioden.


Garanteret Parnerskabs Medlemsskab. Visse medlemskaber kan blive markedsført som 'GARANTERET PARTNERSKAB MEDLEMSKAB'. Disse opgraderingsmuligheder er hver især udformet med deres eget nummer af garanteret partnerskab. Et partnerskab defineres som bytte af massage mindst én gang eller ved en udveksling af eksterne kontaktoplysninger (e-mailadresser, telefonnumre osv.) med et andet medlem. Flere udvekslinger med det samme medlem defineres som et partnerskab. Massagebytte kræver af praktiske grunde udveksling af eksterne kontaktoplysninger, og nogle gange fejler selve udvekslingen. Websitet kan ikke overvåge sådanne fejl, og medlemmet accepterer dette. Enhver aktuel udveksling af eksterne kontaktoplysninger betragtes derfor som et vellykket partnerskab inden for en periode af et opgraderet medlemskab. Lykkes det ikke at finde et defineret antal partnerskaber inden for din periode med et opgraderet medlemskab, kan du via websitets kontaktside ansøge om en udvidet opgradering. Sådanne ansøgninger kan ske inden for 31 dage efter udløbet af den nuværende opgraderingsperiode. Du vil modtage en e-mail (vi kan ikke garantere en kvittering) med besked om, at din betalte periode er slut, men medlemmer er selv forpligtet til selv at holde øje med deres kontostatus. Websitets administrator vil herefter gennemgå dine interne beskeder for at afgøre, hvorvidt en udvidelse er berettiget og tillægge ekstra tid til din betalte periode i så lang tid, det er nødvendigt for at opfylde den gældende partnerskabsgaranti. Genanvendelse af opgraderingsudvidelser kan også foretages efter behov.


Ikke kommercielt brug af medlemmerne. Websiden er for de individuelle medlemmers personlige brug og må ikke benyttes i forbindelse med nogen form for kommercielle forsøg. Organisationer, virksomheder og/eller forretninger må ikke blive medlemmer og må ikke bruge servicen eller websiden til noget formål overhovedet. Ulovlig og/eller uautoriseret brug af websiden, inklusiv elektronisk (eller anden måde) opsamling af brugernavne og/eller e-mail adresser på medlemmerne, med det formål at sende uopfordret e-mails og uautoriseret udformning af hjemmesiden samt linking af hjemmesiden, vil blive undersøgt, og de nødvendige juridiske foranstatninger vil blive foretaget, deriblandt civil-, kriminal- og påbudsgodtgørelse.


Overvågning. Vi forbeholder os retten til at overvåge al kommunikation sendt fra eller modtaget på siden for alle rimelige administrative hensigter. Hvis det skulle ønskes fra denne side, kan den fjerne ethvert indhold, der ville bryde med denne aftale.


Indhold leveret af dig. Ved at indsende indhold på denne side, som er tilgængeligt for brugere, vil du automatisk få og repræsentere samt garantere, at du har rettighederne til at bevilge denne side en uigenkaldelig, endeløs, ikke-eksklusiv, fuldt betalt, verdensomspændende licens til at bruge, kopiere, udøve, vise og distribuere denne information og dets indhold samt udvikle afledte produkter heraf, eller inkorporere denne information ind i andre produkter, samt bevilge og autorisere sublicenser af det føromtalte. Hvis du ikke er en abonnementsbruger fra denne side, vil du ikke forsøge at viderebringe nogen af dine kontaktdetaljer til andre, som vil gøre det muligt at etablere kontakt udenfor denne side. Sådanne detaljer inkluderer og er begrænset til: e-mail adresse, hjemmeadresse, telefonnummer, url'er og navne.


Properitære rettigheder for indholdet på BytteMassage.dk. Denne side ejer og opbevarer alle properitære rettigheder for denne side og dens service. Siden indeholder copyright beskyttet materiale, varemærker samt andre properitær informationer fra siden og dens licensgivere. Du må ikke kopiere, modificere, publicere, transmittere, distribuere, udøve, vise eller sælge information, som findes i det offentlige domæne, medmindre du har fået specifikke skriftlige tilladelser.


Indholdsdeling. Alt indhold inklusive, men ikke begrænset til fotos, personlig information, profil information, præferencer og beskeder leveret af medlemmer skal deles med andre massage udvekslingspartneres sider. Medlemmer fundet på denne side kan oprindeligt have registreret sig selv via andre massage udvekslingssider.


Meddelelsesgrænser. For at reducere spam vil meddelelsesgrænser blive pålagt og kan ændre sig fra tid til tid. Minimumsgrænsen for tilladte beskeder pr. dag bliver 20.


Restriktioner og begrænsninger. Du vil ikke bruge denne side for at:-
a) videresende kædebreve
b) krænke de private rettigheder, ejendomsrettighederne eller andre rettigheder tilhørende enhver anden persion
c) distribuere, promovere eller udgive noget materiale som indeholder nogen former for henvendelser for midler, reklamer henvendelser for varer eller services
d) distribuere eller uploade nogen virus, Trojanske heste eller gøre andet, som kan gøre skade mod denne side, uanset om det var intentionen eller ej.
e) sende beskeder, billeder eller optagelesr eller gøre brug af servicen som:
i) forbryder, plagierer eller krænker nogle af tredjepartens krav, inklusiv, men ikke begrænset til nogen copyright eller varemærke lov, personlige, eller andre personlige eller properitære rettigheder, eller
ii) er begdragerisk eller på anden måde lovstridigt, eller forbryder sig på nogen lov.
f) uploade eller distribuere til noget andet medlem indhold som rimeligvis kan antages at være stødende , ubehageligt eller krigerisk.
g) Tilføj indhold på din profil der angiver muligheder for at kommunikere uden for websitet.


Skadeserstatning for medlem. Du vil forsvare, skadeserstatte og holde BytteMassage.dk, Inc., skadesfri, dets funktionærere, direktører, ansatte, agenter og tredjeparter for noget tab, omkostninger, forpligter og udgifter(inklusiv rimelige honorarer til advokater) relateret til og opstår pga. dit brug af BytteMassage.dk services inklusiv faktiske udvekslinger af massage og inklusiv noget brud af dig på nogle af de betingelser denne aftale fremstiller.


Kontostatus. Din konto betragtes som 'aktiv' indtil:
a) du annullerer den
b) (kun EU, Storbritannien og Schweiz) 6 måneder efter, at vi har konstateret, at vi ikke længere kan kontakte dig pr. e-mail, og at du ikke har været logget på og aldrig har opgraderet din konto.

De personlige oplysninger fra inaktive konti slettes inden for 30 dage. Konti, som er blokeret for overtrædelse af disse servicevilkår eller for at være tilknyttet en form for snyd med betaling, vil ikke blive fjernet for at kunne muliggøre en lovlig undersøgelse.


Klager. For at løse en klage vedrørende denne side, skal du først kontakte kundesupporten på admin@byttemassage.dk.


Andet. Denne aftale er accepteret ved brug af siden og senere bekræftet ved optagelse som medlem på siden, indeholdende hele aftalen mellem dig og BytteMassage.dk vedrørende brugen af denne side. Hvis nogen bestemmelser af denne aftale er ugyldig, vil den resterende del af aftalen fortsætte fuldt ud. Du bekræfter at denne aftale og alle inkluderede aftaler automatisk kan blive overdraget af Web Geek Enterprises Ltd, ud fra eget skøn til tredjepart. Overskrifter benyttes kun til referenceformål og vil ikke på nogen måde definere, begrænse, fortolke eller beskrive målet eller størrelsen af sådanne sektioner.


Tvister. Denne kontrakt er skrevet ud fra de gældende love for Storbritannien og alle tvister der opstår fra denne, skal afgøres i overensstemmelse med loven i Storbritannien af en storbritannisk retssag.


Bemærkninger/Andet: Medmindre det direkte fremgår andetsteds, enhver notits skal sendes med post til:


Web Geek Enterprises Ltd. 27 Old Gloucester Street, London WC1N 3AX, UK